Organizing Committee

Committee Members

Miyuki Ishiguro

Chair, IPBA Tokyo

 • Miyuki Ishiguro
 • Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu
Tatsuki Nakayama

Vice Chair, IPBA Tokyo

 • Tatsuki Nakayama
 • Partner, Nakayama & Partners
Satoshi Moriguchi

Secretary General, IPBA Tokyo

 • Satoshi Moriguchi
 • Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu
Yuri Suzuki
 • Yuri Suzuki
 • Partner, Atsumi & Sakai
Fumiaki Matsuoka
 • Fumiaki Matsuoka
 • Partner, Atsumi & Sakai
Tetsuma Sawaguchi
 • Tetsuma Sawaguchi
 • Associate, Atsumi & Sakai
Kenichi Masuda
 • Kenichi Masuda
 • Partner, Anderson Mōri & Tomotsune
Shigeyoshi Ezaki
 • Shigeyoshi Ezaki
 • Partner, Anderson Mōri & Tomotsune
Michi Yamagami
 • Michi Yamagami
 • Partner, Anderson Mōri & Tomotsune
Mitsuru Claire Chinoo
 • Mitsuru Claire Chino
 • Executive Managing Officer, ITOCHU Corporation
Eriko Hayashi
 • Eriko Hayashi
 • Founding Partner, ERI Law Office
Shiro Kuniya
 • Shiro Kuniya
 • Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners
Toshiyuki Sawai
 • Toshiyuki Sawai
 • Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners
Yuriko Asada
 • Yuriko Asada
 • Associate, Oh-Ebashi LPC & Partners
Kazuhiro Kobayashi
 • Kazuhiro Kobayashi
 • Partner, Oh-Ebashi LPC & Partners
Yoshihiro Takatori
 • Yoshihiro Takatori
 • Partner, Kasumigaseki International Law Office
Masafumi Kodama
 • Masafumi Kodama
 • Partner, Kitahama Partners
Miyako Ikuta
 • Miyako Ikuta
 • Partner, Kitahama Partners
Minami Hosoi
 • Minami Hosoi
 • Associate, Kitahama Partners
Maria Yaka
 • Maria Yaka
 • Associate, Kitahama Partners
Yoko Maeda
 • Yoko Maeda
 • Partner, City-Yuwa Partners
Alexander Jampel
 • Alexander Jampel
 • Jampel Law Firm LLLC
Ryosuke Ito
 • Ryosuke Ito
 • Partner, TMI Associates
Nana Okada
 • Nana Okada
 • Associate, TMI Associates
Leo Yamada
 • Leo Yamada
 • Associate, TMI Associates
Yuki Tsuda
 • Yuki Tsuda
 • Partner, T&K Partners
Nae Iijima
 • Nae Iijima
 • Partner, Dojima Law Office
Shuji Tonogai
 • Shuji Tonogai
 • Representative, TONOGAI LAW
Kota Suzuki
 • Kota Suzuki
 • Associate, Nagashima Ohno & Tsunematsu
Hiroe Toyoshima
 • Hiroe Toyoshima
 • Partner, Nakamoto & Partners
Hiroyuki Tezuka
 • Hiroyuki Tezuka
 • Partner, Nishimura & Asahi
  (Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Asa Shinkawa
 • Asa Shinkawa
 • Partner, Nishimura & Asahi
  (Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Maya Ito
 • Maya Ito
 • Partner, Nishimura & Asahi
  (Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Yutaro Kawabata
 • Yutaro Kawabata
 • Partner, Nishimura & Asahi
  (Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Mihiro Koeda
 • Mihiro Koeda
 • Associate, Nishimura & Asahi
  (Gaikokuho Kyodo Jigyo)
Kazuya Yamashita
 • Kazuya Yamashita
 • Partner, Higashimachi LPC
Shigehiko Ishimoto
 • Shigehiko Ishimoto
 • Partner, Mori Hamada & Matsumoto
Hideaki Umetsu
 • Hideaki Umetsu
 • Partner, Mori Hamada & Matsumoto
Yusuke Takamiya
 • Yusuke Takamiya
 • Partner, Mori Hamada & Matsumoto
Yoshikazu Abe
 • Yoshikazu Abe
 • Partner, Mori Hamada & Matsumoto
Kanta Suzuki
 • Kanta Suzuki
 • Senior Associate, Mori Hamada & Matsumoto
Shunsuke Imura
 • Shunsuke Imura
 • Senior Associate, Mori Hamada & Matsumoto
Satoshi Tatsugawa
 • Satoshi Tatsugawa
 • Counsel, Mori Hamada & Matsumoto
Takao Nakamura
 • Takao Nakamura
 • Partner, Wadakura Gate Law Office
Hiroaki Takagi
 • Hiroaki Takagi
 • Partner, Latham & Watkins

Advisers

Kunio Hamada
 • Kunio Hamada
 • Special Counsel, Hibiya Park Law Offices
Nosei Miyake
 • Nosei Miyake
 • Special Counsel, MASS Partners Law Firm
 • * Nosei Miyake regrettably passed away in October 2023.
Takashi Ejiri
 • Takashi Ejiri
 • Senior Partner, ITN Partners
Yoshiko Koizumi
 • Yoshiko Koizumi
 • Partner, City-Yuwa Partners
Harumichi Uchida
 • Harumichi Uchida
 • Partner, TMI Associates
Hisashi Hara
 • Hisashi Hara
 • Senior Counsel, T&K Partners